Sağlık Bakanlığı Kimlik Paylaşım Sistemi web servisini sadece kamu sağlık teşkilatları kullanır. Üniversite hastaneleri bu hizmeti, Üniversite rektörlüklerince sunulan web servislerinden alır. Özel hastane ve / veya özel sağlık kuruluşları ise bu hizmeti İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü web servislerinden ücreti mukabilinde satın alır. Kısaca Üniversite Hastanelerinin ve Özel Hastane ve / veya Özel Sağlık kuruluşlarının Sağlık Bakanlığı Kimlik Paylaşım sistemi web servisleriyle bağlantısı bulunmamaktadır.

WEB SERVİSLERİ (XML) Kurumlar, kendi yazılımlarına yapacakları ekler veya geliştirecekleri yeni yazılımlar ile herhangi bir uygulama içerisinden KPS Web Servislerine erişerek sorgulama yapabilmektedir.
KPS’den yapılan her türlü işlemin tarihi, saati, işlemi yapan kullanıcı ve yapılan sorgulama bilgileri (sorgu ve sonucu) geri izleme bilgisi olarak tutulur ve 8 yıl süreyle saklanır.

     KPS’ deki bilgiler, ilgili mevzuatta belirtilen esaslar doğrultusunda alınacak ve kullanılacaktır. Kurum, alınan bilgileri tanımlanmış hizmetlerinin yerine getirilmesi amacı dışında başka hiçbir amaçla kullanamaz ve ilgilisi dışında kimseye veremez. Bu kapsamda KPS'yi kullanan tüm kullanıcılar;

1- Anayasanın 20. maddesindeki “Özel Hayatın Gizliliği” ve “Kişisel Verilerin Korunması” hükmünü gözetmeyi,

2- Bu sistemden sadece kurumun tanımlanmış iş ve işlemleri için sorgu yapabileceklerini ve başka amaçlar için sistemi kullanamayacaklarını,

3- Yukarıda belirtilen hususlara aykırı olarak kullanmaları durumunda Türk Ceza Kanunu ile kamu görevlisi ise disiplin hükümleri ve/veya diğer tazminat hükümlerinin söz konusu olacağı hususlarına

uymakla yükümlüdür.

 Kullanıcılar, bilgilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek, bilgilerin muhafazasının sağlamak amacıyla uygun güvenlik tedbirleri almak zorundadır. 

 Kullanıcı, KPS’yi amacı dışında kullandığını tespit ettiği KPS kullanıcısını ivedilikle yetkili makamlara bildirmekle ve gerekli hukuki süreci başlatmakla yükümlüdür. 
 Kullanıcı, KPS servislerini sadece doğrulama amaçlı kullanmalı ve servislerden elde ettiği bilgileri 3. şahıslara yansıtmamalıdır. 

© 2022, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü. Tüm Hakları Saklıdır.