Sağlık Bakanlığı üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş Sağlık Bakanlığı Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS), kişiye ait nüfus ve yerleşim yeri bilgilerinin, kamu sağlık teşkilatlarıyla (Üniversite Hastaneleri ve Özel Hastaneler hariç) güncel ve güvenli bir şekilde, 7 gün 24 saat esasıyla erişilmesine imkân sağlamaktır.

  • KPS Alt Kullanıcı (İl Admini) Kılavuzu, indir
  • KPS Hastane Admin Kılavuzu, indir
  • KPS Yeni Kullanıcı Oluşturma Kılavuzu, indir
  • 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu, indir
  • Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliği, indir
  • Kimlik Paylaşımı Sistemi Usul ve Esasları Hakkında Yönerge, indir
  • Gizlilik Taahhütnamesi, indir
  • Alt Kulllanıcı Tanımlama Formu, indir
KPS ile ilgili teknik bilgi için https://kpsv2.saglik.gov.tr adresini ziyaret ediniz.
Sistem tarafından algılanan IP'niz : 44.200.137.63
© 2022, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü. Tüm Hakları Saklıdır.